Dit is Refurn

Dit is Refurn

Wij nemen ketenpartners de zorg uit handen voor de afvoer van afgedankte cv-ketels, elektrische boilers, onderdelen en zonnepanelen. We verwerken die op een milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde manier.

Zo creëren wij met installatiebedrijven, bouwondernemingen en woningcorporaties maatschappelijke meerwaarde door afgedankte cv-ketels, zonnepanelen en oude of defecte onderdelen niet als afval te zien, maar als product of grondstof om bij te dragen aan een circulaire economie

 

 

MVO-beleid

Refurn maakt werk van zijn MVO-beleid door arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan Wajong- en Sociale Werkplaatsmedewerkers. Het inzamelen en het sorteren, leent zich goed om werkplekken voor deze doelgroep in te richten. Daarnaast verzorgen we instapopleidingen op locatie voor de installatietechniek om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen.

Als MKB- , energie-, installatiebedrijf of woningcorporatie heeft u direct te maken met de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Om een paar voorbeelden te noemen:

• Alleen al in 2022 zijn er zo’n 440.000 cv-ketels geïnstalleerd en zullen nu en in de toekomst zoveel mogelijk vervangen worden door duurzame
   alternatieven. Zoals een warmtepomp.
• Het is de ambitie om in 2030 te kunnen beschikken over 1,7 miljoen laadpalen zodat dan alle nieuw af te leveren auto’s emissievrij kunnen zijn.
• Jaarlijks komen er meer dan 1 miljoen zonnepanelen bij in Nederland. Zonnestroom is een onmisbare schakel voor de energietransitie om
   onze (klimaat)doelen te realiseren.

Daarom werkt Refurn samen met partners die net als wij bereid zijn om kennis en ervaring te delen. Zo kunnen we out of the box meerwaarde creëren. Dit doen we met lef, passie en ambitie. We kiezen voor activiteiten die het positieve verschil maken voor mensen, het milieu en of  organisaties. Innovatieve en creatieve ideeën brengen we in de praktijk, want dat is waar het om gaat. En ook dat levert energie op!

 

Weeelabex-certificering

Ons bedrijf is gevestigd in Apeldoorn op het terrein van het Nederlands E-waste Centrum. Dat is het sorteercentrum van Weee Nederland. Het Nederlands E-waste Centrum organiseert een deel van de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (‘e-waste’) in Nederland in opdracht van productencollectief Stichting OPEN. Het Nederlands E-waste Centrum heeft een Weeelabex-certificering voor verschillende werkzaamheden. Zo weet u zeker dat alles gebeurt volgens de registratie-, milieu- en Arbo-eisen. De inzameling gebeurt CO2-neutraal. Het Nederlands E-waste Centrum wordt aangestuurd door Refurn.

Een bericht

van Refurn

Recycling laadpalen

Recycling laadpalen

Met de groei van elektrische auto’s neemt ook de vraag naar laadpunten in het land toe. Momenteel zijn er meer dan 100.000 laadpalen en dit aantal groeit gestaag. Hiermee ontstaat een nieuwe vorm van elektronisch afval: afgedankte laadpalen. Refurn werkt samen met diverse energiebedrijven om hergebruik van laadpalen mogelijk te maken.

Lees meer
Gesprek met Vincent en Jeroen

Gesprek met Vincent en Jeroen

Refurn speelt een cruciale rol bij het sorteren van gemeentelijk e-waste en bereidt onder andere CV-ketels en zonnepanelen voor op hergebruik. In dit artikel ontdek je hoe Refurn als hergebruik- en recyclingonderneming een positieve impact heeft. Vincent de Graaf, de bevlogen directeur, neemt je mee op een virtuele rondleiding.

Lees meer