Voldoen aan de
WEEE-wetgeving?
Zo werkt het!

Voldoen aan de
WEEE-wetgeving?
Zo werkt het!

Voor wat er kan en moet gebeuren met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn er wettelijke regels. Om hieraan te voldoen is het belangrijk dat de gescheiden inzameling van die afgedankte apparatuur zodanig plaatsvindt, dat de voorbereidingen voor hergebruik, recycling of de inperking van gevaarlijke stoffen optimaal kan plaatsvinden. Lastig? Niet als u dit door ons laat doen.

Met Refurn weet u zeker dat het goed is geregeld. En dat u compliant bent met de WEEE wet- en regelgeving (Waste of Electrical and Electronic Equipment).

 

 

Hoe werkt het?

Stap 1

We maken afspraken over de vergoeding en hoe en wanneer we de zonnepanelen, laadpalen, CV- ketels en eventueel andere materialen voor u inzamelen. Dit doen we zoveel mogelijk CO2 neutraal door onze voertuigen HVO-biodiesel te laten gebruiken. Voor materialen zoals piepschuim bieden we ook een circulaire oplossing en nemen we tegelijkertijd mee, bij uw bedrijf of tijdens huis- aan huisinzameling.

Stap 2

De ingezamelde producten, onderdelen en afvalstoffen verzamelen we op het Nederlands E-waste Centrum, dat Weeelabex gecertificeerd is. Daar wordt alles geregistreerd, gescheiden en gesorteerd op hergebruik, demontage of recycling.

De mensen die in dit centrum werken zijn voor een groot deel mensen die minder geluk hebben bij het vinden van een passende baan. Wij helpen mensen om weer maatschappelijk mee te kunnen doen en onze werkzaamheden helpen hen daarbij!

Stap 3

Na de sorteeractivteiten vervolgen de elektronische apparaten zoveel mogelijk hun weg om voorbereid te worden op een tweede leven. Voor iedere apparaten categorie geldt een andere keuring die nauwgezet wordt uitgevoerd onder stringente protocollen en/of certificering zoals Weeelabex Reuse. We leveren her te gebruiken zonnepanelen, laadpalen, CV-ketels en onderdelen onder andere terug aan installateurs, woningcorporaties, verenigingen en energiebedrijven. Daarvoor werken we graag samen met sociale partners die het net als wij belangrijk vinden om maatschappelijk bij te dragen aan een sociaal en gezond klimaat.

Heeft u oude CV-ketels of boilers?
Maak dan gebruik van onze stimuleringsregeling om meer en verantwoord in te zamelen.

Stap 4

U krijgt een milieurapportage van ons en in veel gevallen een mooie vergoeding. In het rapport kunt u precies zien wat u heeft aangeleverd en wat er wordt hergebruikt en gerecycled. Ook kunnen wij u aangeven hoeveel CO2 er is bespaard met onze aanpak en hoeveel sociale arbeidsuren er besteed zijn aan de werkzaamheden.

Weee

Weee staat voor Waste of Electrical and Electronic Equipment. In het Nederlands is dat AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Meestal wordt het e-waste genoemd: elektronisch afval. De producentenverplichting voor elektrische apparaten staat in een Europese Richtlijn: de WEEE Directive.

Wat halen we op?

  • Zonnepanelen
  • Laadpalen
  • CV-ketels en boilers
  • Installatieonderdelen

Informeer naar wat we nog meer voor u kunnen meenemen.